Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

  Link Empty
  Icoon

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

  Tegel Insluiten

  Met onderstaande HTML code kunt u een tegel publiceren op uw eigen website.

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info
  Toon als grid Toon als lijst

  Niet toonbaar

  Niet toonbaar

  Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden

  x €1.000

  51,8

  Voorschoten

  43,0

  Nederland

  CBS - Inkomens
  | 2018

  Toelichting:

  Het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. Betaalde inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals alimentatie betaald aan de ex-echtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband  met werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden.

   

  Mediaan besteedbaar inkomen per huishouden

  x €1.000

  43,5

  Voorschoten

  35,7

  Nederland

  CBS - Inkomens
  | 2018

  Toelichting:

  Het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. Betaalde inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals alimentatie betaald aan de ex-echtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband  met werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden.

   

  Huishoudens met inkomen in het laagste deciel

  OnderwerpVoorschotenNederland
  Huishoudens met inkomen in het laagste deciel ({unit})6.010.0
  CBS - Inkomens
  | 2017

  Toelichting:

  De huishoudens worden gerangschikt naar hoogte van het inkomen. Daarna worden de eenheden in tien of vier, qua aantal gelijke groepen (10%- of 25%-groepen) verdeeld en wordt het hoogste inkomen in elke groep bepaald. De hoogste inkomens vormen de klassengrenzen (decielen of kwartielen).

  Huishoudens met inkomen ten minste 1 jaar tot lage-inkomensgrens en tot sociaal minimum

  Voorschoten

  OnderwerpVoorschotenNederland
  Huishoudens met inkomen ten minste 1 jaar tot lage-inkomensgrens en tot sociaal minimum (%)4.87.9
  Huishoudens met inkomen ten minste 1 jaar tot lage-inkomensgrens en tot sociaal minimum (%)4.47.1
  Huishoudens met inkomen ten minste 1 jaar tot lage-inkomensgrens en tot sociaal minimum (%)5.38.8
  Huishoudens met inkomen ten minste 1 jaar tot lage-inkomensgrens en tot sociaal minimum (%)6.510.7
  Huishoudens met inkomen ten minste 1 jaar tot lage-inkomensgrens en tot sociaal minimum (%)8.413.6
  Huishoudens met inkomen ten minste 1 jaar tot lage-inkomensgrens en tot sociaal minimum (%)10.416.2
  Huishoudens met inkomen ten minste 1 jaar tot lage-inkomensgrens en tot sociaal minimum (%)12.418.7
  Huishoudens met inkomen ten minste 1 jaar tot lage-inkomensgrens en tot sociaal minimum (%)14.121.1
  CBS - Inkomens
  | 2018

  Toelichting:

  De lage-inkomensgrens betreft een vast bedrag dat voor alle typen huishoudens een gelijke koopkracht vertegenwoordigt. De hoogte ervan is geënt op de bijstandsuitkering van een alleenstaande in 1979, toen deze op een hoog niveau lag. Er is sprake van een laag inkomen als het inkomen omgerekend naar een inkomen van een alleenstaande, een lagere koopkracht vertegenwoordigt dan een bedrag van 9 250 euro in prijzen van 2000.

   

  Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Tot aan de pensioengerechtigde leeftijd is het sociaal minimum gelijk aan de hoogte van de bijstandsuitkering en vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is het ontleend aan het AOW-pensioen. Voor huishoudens met kinderen zijn de kinderbijslag en het kindgebonden budget aan het normbedrag toegevoegd. Het besteedbaar inkomen van huishoudens die uitsluitend op een bijstandsuitkering zijn aangewezen, wijkt in veel gevallen in geringe mate af van de vastgestelde normbedragen. Zouden de normbedragen als inkomensgrens worden gehanteerd, dan valt een deel van deze huishoudens met hun inkomen net boven het sociale minimum. Daarom is niet 100%, maar een hoger percentage van het sociaal minimum als inkomensgrens gehanteerd.

   

  Gemiddeld besteedbaar inkomen per inkomstenbron

  Voorschoten, x €1.000

  OnderwerpVoorschotenNederland
  Gemiddeld besteedbaar inkomen per inkomstenbron (x €1.000)58.347.8
  Gemiddeld besteedbaar inkomen per inkomstenbron (x €1.000)nullnull
  Gemiddeld besteedbaar inkomen per inkomstenbron (x €1.000)41.532.1
  Gemiddeld besteedbaar inkomen per inkomstenbron (x €1.000)null17.3
  Gemiddeld besteedbaar inkomen per inkomstenbron (x €1.000)null15.1
  CBS - Inkomens
  | 2017

  Toelichting:

  Het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. Betaalde inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals alimentatie betaald aan de ex-echtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband  met werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden.

   

  Mediaan besteedbaar inkomen per inkomstenbron

  Voorschoten, x €1.000

  OnderwerpVoorschotenNederland
  Mediaan besteedbaar inkomen per inkomstenbron (x €1.000)53.044.0
  Mediaan besteedbaar inkomen per inkomstenbron (x €1.000)nullnull
  Mediaan besteedbaar inkomen per inkomstenbron (x €1.000)32.726.3
  Mediaan besteedbaar inkomen per inkomstenbron (x €1.000)null15.2
  Mediaan besteedbaar inkomen per inkomstenbron (x €1.000)null16.0
  CBS - Inkomens
  | 2017

  Toelichting:

  Het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. Betaalde inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals alimentatie betaald aan de ex-echtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband  met werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden.

   

  Huishoudens met inkomen in het hoogste deciel

  OnderwerpVoorschotenNederland
  Huishoudens met inkomen in het hoogste deciel ({unit})19.010.0
  CBS - Inkomens
  | 2017

  Toelichting:

  De huishoudens worden gerangschikt naar hoogte van het inkomen. Daarna worden de eenheden in tien of vier, qua aantal gelijke groepen (10%- of 25%-groepen) verdeeld en wordt het hoogste inkomen in elke groep bepaald. De hoogste inkomens vormen de klassengrenzen (decielen of kwartielen).

  Huishoudens met inkomen 4 jaar of langer tot lage-inkomensgrens en tot sociaal minimum

  Voorschoten

  OnderwerpVoorschotenNederland
  Huishoudens met inkomen 4 jaar of langer tot lage-inkomensgrens en tot sociaal minimum (%)1.73.3
  Huishoudens met inkomen 4 jaar of langer tot lage-inkomensgrens en tot sociaal minimum (%)1.83.1
  Huishoudens met inkomen 4 jaar of langer tot lage-inkomensgrens en tot sociaal minimum (%)2.64.4
  Huishoudens met inkomen 4 jaar of langer tot lage-inkomensgrens en tot sociaal minimum (%)3.45.9
  Huishoudens met inkomen 4 jaar of langer tot lage-inkomensgrens en tot sociaal minimum (%)5.08.3
  Huishoudens met inkomen 4 jaar of langer tot lage-inkomensgrens en tot sociaal minimum (%)6.510.4
  Huishoudens met inkomen 4 jaar of langer tot lage-inkomensgrens en tot sociaal minimum (%)7.912.3
  Huishoudens met inkomen 4 jaar of langer tot lage-inkomensgrens en tot sociaal minimum (%)9.214.3
  CBS - Inkomens
  | 2018

  Toelichting:

  De lage-inkomensgrens betreft een vast bedrag dat voor alle typen huishoudens een gelijke koopkracht vertegenwoordigt. De hoogte ervan is geënt op de bijstandsuitkering van een alleenstaande in 1979, toen deze op een hoog niveau lag. Er is sprake van een laag inkomen als het inkomen omgerekend naar een inkomen van een alleenstaande, een lagere koopkracht vertegenwoordigt dan een bedrag van 9 250 euro in prijzen van 2000.

   

  Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Tot aan de pensioengerechtigde leeftijd is het sociaal minimum gelijk aan de hoogte van de bijstandsuitkering en vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is het ontleend aan het AOW-pensioen. Voor huishoudens met kinderen zijn de kinderbijslag en het kindgebonden budget aan het normbedrag toegevoegd. Het besteedbaar inkomen van huishoudens die uitsluitend op een bijstandsuitkering zijn aangewezen, wijkt in veel gevallen in geringe mate af van de vastgestelde normbedragen. Zouden de normbedragen als inkomensgrens worden gehanteerd, dan valt een deel van deze huishoudens met hun inkomen net boven het sociale minimum. Daarom is niet 100%, maar een hoger percentage van het sociaal minimum als inkomensgrens gehanteerd.

   

  Powered by Swing Mosaic

  Choose one area

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Regio

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op het stersymbool te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het stersymbool kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het ster symbool in een tegel kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Uw zoekopdracht {searchText} heeft helaas geen resulaten opgeleverd.

  Select period level